EHBC Coach

Goede communicatie = goede samenwerking = goede resultaten
Op de hedendaagse werkvloer worden goede sociale vaardigheden steeds belangrijker. Medewerkers voeren allang niet meer braaf de opdrachten van de leidinggevende uit. Dit zorgt ervoor dat de individuele werknemer steeds meer invloed krijgt op het reilen en zeilen van het team en dus de organisatie als geheel.
Vreemd genoeg besteden organisaties vaak meer aandacht aan zaken als corporate identity, financieel en operationeel succes, innovatie en prestaties, dan aan goede communicatieve vaardigheden voor de medewerkers. Terwijl de meeste problemen in organisaties ontstaan door slechte interne communicatie. Het onder de knie krijgen van effectieve communicatievaardigheden is daarom van cruciaal belang!

De EHBC Coach is een beproefde intensieve individuele training met een zeer hoog leerrendement. Niet voor niets zei een van onze deelnemers na afloop: ‘Ik heb meer aan de korte sessie bij de EHBC Coach gehad dan aan alle gedragstrainingen die ik ooit gevolgd heb bij elkaar!’.
De EHBC-coach ondersteunt individuele medewerkers, directieleden, stafleden en managers bij hun persoonlijke obstakels in communicatie. Communicatief vaardig personeel zorgt voor meer slagvaardigheid en kwaliteit in de organisatie. Welke organisatie wil dat nou niet?

Het kunnen voeren van gesprekken verhoogt niet alleen je persoonlijke effectiviteit, het is ook van groot belang voor de prestaties van de organisatie.
Kerry Patterson (auteur Crucial Conversations)

Dit doet de EHBC Coach:
Ieder individu heeft zijn eigen uitdagingen in communicatie:
Je wilt er nu wel eens af dat gesprekken met je medewerkers altijd in discussies verzanden.
Je wilt gehoord worden door je leidinggevende.
Je collega’s vinden dat je jezelf meer moet profileren, maar jij weet niet hoe je dat moet doen.
Je wilt dat team uit de weerstand krijgen.
Je wilt je niet meer ergeren aan dat gedrag van die collega die zo op je schoonmoeder lijkt.
Je hebt een spannend POP-gesprek en je vreest dat je niet genoeg van jezelf zult laten zien.

Kortom iedereen heeft van die gesprekken en situaties die niet lopen zoals je wilt en je weet niet hoe je het anders zou kunnen doen. Je wilt ergens vanaf of je wilt ergens naartoe en je vraagt je af hoe je dat kunt doen.
Voor die situaties schakel je de EHBC Coach in!

Ontdek wat jij er zelf aan kunt doen om effectiever te communiceren en krijg concrete handvatten om er direct mee aan de slag te gaan. Helemaal toegespitst op jouw manier van communiceren.

‘Heerlijk dat er anderhalf uur 100% aandacht voor mij was. Anderhalf uur waarin ik gehoord werd, serieus genomen werd en waar ik, zonder dat ik na hoefde te denken over eventuele gevolgen, kon sparren, uitproberen en aanscherpen.’
Deelnemer EHBC Coach

Hoe ziet het er uit:
Reflecteren en leren door doen.
Je maakt een afspraak met de EHBC-Coach voor een sessie van 90 minuten. Het team van de EHBC Coach bestaat uit twee coaches: een arbeids-  en organisatiepsycholoog en een trainingsacteur.
Wij stellen jou een aantal verhelderende vragen met betrekking tot jouw zorgen over jouw communicatievraag en over het resultaat dat je wilt bereiken.
De twee ervaren trainers coachen jou intensief en effectief door een aantal praktijksimulaties heen, om zo in bekende situaties nieuw gedrag neer te kunnen zetten. Je gaat met een of meer concrete casussen uit jouw werkpraktijk aan de slag. De coach-trainingsacteur is jouw ‘levende oefenmateriaal’ waarop jij gedrag kunt uitproberen en de coach-trainer coacht jou door de oefensituaties heen. Met uitproberen en ervaren van nieuw of spannend gedrag kom je snel tot nieuwe inzichten. Je ervaart namelijk hoe je met jouw manier van doen op een ander overkomt en je krijgt daar meteen feed back op. En je ervaart de effectiviteit van je (nieuwe) gedrag en dat verlaagt de drempel om dat gedrag in het echt uit te proberen.

Na twee of drie weken komen we nog een keer samen voor een kort terugkoppelgesprek. In maximaal een half uur reflecteren we op jouw aanpak en scherpen hier en daar nog wat aan waardoor jouw nieuwe vaardigheden duurzaam beklijven.

‘Ik kwam bij de EHBC Coach met een bepaalde casus in mijn gedachte, maar wat we hebben geoefend kan ik op bijna alle situaties toepassen!’
Deelnemer EHBC Coach

Concrete handvatten
We focussen in alle rust en met alle aandacht voor jouw vraagstuk op wat jij wilt bereiken en wat daar bij nodig is. We helpen jou om goed voor jezelf te zorgen. Vanuit waardering wat voor jou belangrijk is én vanuit respect voor wat voor de ander belangrijk is. We reiken je concrete handvatten aan om effectiever te communiceren en helpen je in de simulaties om je nieuwe gedrag in te trainen.

Al na één sessie met de ga je goed voorbereid en vol vertrouwen je volgende gesprek(ken) in. Na afloop van jouw sessie met de EHBC Coach ben je in staat jouw invloed in de communicatie ten volle te benutten, jij hebt de regie en je boekt veel meer resultaat. De sfeer in gesprekken zal veel fijner zijn, je wordt serieuzer genomen en inhoudelijk kom je veel beter uit de verf!

Nadat je een tijdje geoefend hebt met de nieuw verworven inzichten kom je bij ons terug voor een korte evaluatiesessie, waarin we de behaalde grote en kleine successen vieren en waarin we kijken welke stappen je nog meer kan zetten op de weg van effectieve communicatie.

Wie zijn wij:
Al jaren werken wij, Suzanne (Vis Organisatie Advies) en Marco (Bureau Maaiveld) samen in allerlei communicatietrainingen en -coachingstrajecten. Het voeren van gesprekken staat daarbij vaak centraal. Dankbaar werk, want oh, wat vinden mensen het lastig om gesprekken te voeren! En het ís ook lastig. Want hoe vind je een balans tussen zenden en ontvangen, tussen jouw belang en dat van de ander, tussen hoofd- en bijzaken en hoe krijg je het voor elkaar om je duidelijk uit te spreken en tegelijkertijd de relatie te behouden? Nog moeilijker wordt dat alles als er in het gesprek voor jou iets op het spel staat.
Een aantal jaar geleden kwam Suzanne op het idee om ook in haar individuele coachings met Marco als trainingsacteur samen te werken, zodat haar cliënten konden oefenen met spannende en lastige gesprekken op het werk. In deze coachings is de kiem gelegd voor ons concept, want het blijkt ontzettend goed te werken! Het mooie van zo’n gesprek met een acteur in een individuele setting is dat je met de cliënt in korte tijd heel snel de diepte in kunt. De cliënten zijn stuk voor stuk erg enthousiast over het positieve effect van de coachings op hun werkpraktijk. En al helemaal als ze heel concreet hebben geoefend met gesprekken die in de nabije toekomst plaatsvinden. Voor ons smaakte het naar meer en in 2017 besloten we onze ervaringen uit onze gezamenlijke trainingen en coachings uit te werken tot een breed toepasbare werkwijze: Eerste Hulp Bij Communicatie, de EHBC Coach.
Het mooie van de combinatie van coaching en simulatie in individuele setting is dat je met de cliënt in korte tijd heel snel de diepte in kunt. Onze cliënten zijn stuk voor stuk erg enthousiast over het positieve effect van de coachings op hun werkpraktijk.

De EHBC Coach is een samenwerkingsverband van Bureau Maaiveld en Vis Organisatie Advies.
Neem voor meer informatie contact met ons op. (Informeer ook naar onze workshops, trainingen en teamtrajecten op het gebied van communicatie en gespreksvoering én naar de maatwerkmogelijkheden)

‘Ik heb meer aan de korte sessie bij de EHBC Coach gehad dan aan alle gedragstrainingen die ik ooit gevolgd heb bij elkaar!’
Deelnemer EHBC Coach

Suzanne: Vis Organisatie Advies
suzanne.vis@hetnet.nl
06 – 10 43 91 60

Marco: Bureau Maaiveld
marco@bureaumaaiveld.nl
06 – 18 75 80 78